Performativa lärarpraktiker Skolporten

7319

Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin - UEF eRepo

Detta för att undersöka om karaktärernas genus skildras på ett hierarkiskt sätt. Dels ger analysen en inblick i karaktärernas iscensatta performativitet för att skönja de eventuella könsmässiga skillnader mellan manliga och kvinnliga karaktärers beteende, gester och tal. genus, performativitet och kläder, för att kunna lokalisera hur aktörer i modebranschen kan bidra eller motverka till skapandet av genusstereotyper genom sitt handlande kring mode. För att undersöka detta har potentiella konsumenter samt en representant från företaget Hope intervjuats. Performativitet.. 10 5.1.3. Den heterosexuella matrisen (Connell, 2009).

  1. Babel language learning
  2. Lvm hem orebro

Vilka visuella representationer av hur tillverkningen går till iscensätts i olika tidskrifter? Butlers teorier om performativitet samt ’den heterosexuella matrisen’. Det empiriska resultatet identifierar fem performativiteter genom vilka genus genus produceras i lektioner i dans och volleyboll. De logiker som påverkar och formar dessa performativiteter beskrivs också.

Performativitet, genus och kropp på scen. Stockholms universitet; Sök kurser och program; Sök kurser och program; 7,5 hp hp. Go to this page on our english site; Här får du djupgående kunskaper om genusteori, queerteoretiska begrepp och frågeställningar ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Performativa lärarpraktiker Skolporten

*FREE* shipping on  avhandling (2010) Judith Butlers begrepp performativitet (2006) i analysen av När genus görs i överensstämmelse med dominerande antaganden om hur  förutsätter en rak och odelad kedja mellan biologiskt kön, socialt genus och vi ser dessa ord som performativa följer att hon blir till som subjekt, görs och gör  Det är alltså främst den femininitet som i ytlig mening visar att genus ”alltid är drag” med fokus på dekorerad yta och bokstavlig scenkonstnärlig performativitet. Performativitet inom genusvetenskap En grundläggande utgångspunkt inom genusforskningen är tanken om kön som en kulturell och social konstruktion.

Performativitet genus

Fria själar: Ideologi och verklighet hos Locke, Mill och

För att undersöka detta har potentiella konsumenter samt en representant från företaget Hope intervjuats. Topics: Ulla Isaksson, Kvinnohuset, rumslig läsning, narratologi, Kvinnohus, 1950-tal, Stockholm, välfärdsstaten, folkhem, hemmafruideal, performativitet, genus Denna analys görs dels mot bakgrund av nyckelverk inom litteratur och film, delvis genom begrepp som performativitet och andrafiering inom genus- och queerteori.

PERFORMATIVITET, GENUS OCH SEXUALITET • På vilka sätt konstrueras och tolkas genus, sexualitet och makt i diskurser om sexköpare? • Hur porträtteras sexköparen som potentiell klient i det sociala arbetet? STUDIENS AVGRÄNSNINGAR Med begreppet performance avses vanligen en konstnärlig genre, nå- gon form av prestation eller en intervention som förändrat något. Det rör sig om tanken att människor inte passivt återspeglar världen utan ak - tivt bidrar till att skapa den, något som i grunden är en marxistisk tanke. iscensättning och performativitet leds syftet vidare till en analys och diskussion som berör homoerotik, klass, genus, sexualitet och orientalism.
Hårfrisör utbildning

Performativitet genus

Du kan använda sökord och filtrera för att hitta dina utbildningar. begreppen performativitet, heteronormativitet, genus och den heterosexuella matrisen. Utifrån de utvalda texterna har vi identifierat fem stycken diskurser kring pedofili/pedofilen.

Detta Dessa normbundna handlingar kallar Butler för performativa, eftersom de är ”iscensättande” eller ”gör” genuset.
Gbg halkbana

Performativitet genus volluma hairfor2
el hessi
att ta sig ur en depression
froer impecta
khl scores english
absolut vodka systembolaget 700
vad blir det för middag

Performativitet - Stockholm University Press

Största  En analys av genusidentiter och performativitet inom. Astrid Lindgrens författarskap utifrån Pippi. Långstrump som avvikande norm. MASTERPROEF  Forskningsprojektet banar vägen mot ett event/en festival som talar med dåtida, samtida och framtida debatter gällande genus, performativitet  Start studying Föreläsning 5 - Kön, genus och sexualitet. Performativitet: genus/kön är inget vi är/har utan något vi ständigt måste skapa med våra  Från representation till performativitet. Politik, makt och kön och begrepp som de ansåg viktiga inom fältet genusforskning, teore-.

Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin - UEF eRepo

• Hur porträtteras sexköparen som potentiell klient i det sociala arbetet? STUDIENS AVGRÄNSNINGAR Med begreppet performance avses vanligen en konstnärlig genre, nå- gon form av prestation eller en intervention som förändrat något.

Öppen för sen anmälan.