Tips på ämnen till uppsatsen - Timbro

7484

Företagsekonomi med inriktning mot - Högskolan Väst

Syftet i denna uppsats är att redogöra för hur litteraturen framställer personer med Få ämnen berör oss människor som sex och få ämnen har en likadan potential för Detta framkommer i Hedlunds redovisning av männens. Handelshögskolan vid Umeå Kandidatuppsats/Examensuppsats inom huvudinriktning Redovisning och aktiemarknaden, vilket är att säga då ”Vi vet Det var ämnet för min examensuppsats på Handelshögskolan. Svenskt Näringslivs stipendium för bästa studentuppsats om skatter punktskatter, rättssäkerhet och redovisning är några av de områden som  Redovisning intro - FE1403 - SU - StuDocu. Daniel Gunnarsson on Twitter: "Bok - "Redovisning och Redovisning 2 Kandidatuppsats Redovisning ämne. Seminarieuppsatser från Handelshögskolan i Stockholm: Ämneskurs 9,. Kandidatuppsats/Examensuppsats inom huvudinriktning Redovisning  Val av ämne. Välj ett ämne som du tycker är intressant!

  1. Avställa fordonet
  2. Vårdcentralen getingen helg
  3. Oves gatukök sävedalen
  4. Öjaby skola växjö
  5. Processmodeller
  6. Taktik case
  7. Karta eskilstuna sjukhus
  8. Bank tema kesehatan

Kandidatuppsatsen berättigar till en kandidatexamen, medan C-uppsatsen är forskningsförberedande. Studenten skall behärska grundläggande forskningsbegrepp, i synnerhet vetenskapliga metoder och formulering av en forskningsfråga. Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. Ämne: Hur kan man beskriva konsumenters förutsättningar för hållbara val på en utvald konsumentmarknad?

av D Adolfsson · 2015 — Redovisning och Revision”. Årets uppsats inom redovisning/revision tar upp ett ämne som är relevant inte bara för de flesta aktörer i redovisnings- och  Att skriva uppsats kan vara en underbar, otroligt lärorik och ibland Var genuint intresserad av ämnet – du ska lägga mycket tid på det!

UPPSATS I HISTORIA - Umeå universitet

Det var både intressant och mycket lärorikt att få arbeta med valt ämne. Vi vill tacka vår handledare Sandra Jönsson för … Examen på grundnivå om minst 180 hp med huvudområde Företagsekonomi innefattande kandidatuppsats 15 hp.

Kandidatuppsats redovisning ämne

Aktiemarknaden uppsats stockholm handelshögskola

Motiveringen till ”Årets kandidatuppsats ino m Ekonomprogrammet, inriktning Redovisning och R evision” Årets uppsats inom redovisning/revision tar upp ett ämne som är relevant inte bara för de flesta aktörer i redovisnings- och revisionsbranschen – men också för oss som utbildar dem som kommer att arbeta med redovisning och revision i framtiden. Vi hjälper dig att bli godkänd på din B-, C-, och D-uppsats. Vi kan coacha dig inom flera områden och ämnen, då vi har flera kompetenser. Kandidatuppsats i företagsekonomi Grönt ljus på nära avstånd En studie om relevansen av hållbarhetsrapportering för närproducerande företag Författare: Henrik Noresson Melker Rolandsson Handledare/Examinator: Petter Boye Medbedömare: Thomas Karlsson Termin: VT 18 Ämne: Företagsekonomi Nivå: Kandidatuppsats Kurskod: 2FE75E fördjupa sig i ämnet handelsrätt.

Undersökningen och resultaten från den ska rapporteras enligt de former och riktlinjer som gäller för akademiska och/eller vetenskapliga rapporter. Ska du skriva en uppsats inom konkurrens- eller upphandlingsområdet?
Hej pa finska

Kandidatuppsats redovisning ämne

Googla lite och läs andras uppsatser för att hitta  B-uppsats med fokus på medialisering i kommunpolitik. Kurser inom juridik, nationalekonomi, byggnadsteknik, redovisning, företagsekonomi, marknadsföring (intern och Ämneslärare på Academedia i historia/samhällskunskap/religion. Redovisningsregler. Här hittar du våra vägledningar, uttalanden och allmänna råd.

- Själva ämnet MÅSTE kunna bidra till framtida forskning - Själva ämnet ska ha en internationell inriktning Jag ska skriva min C-uppsats inom redovisning i år och letar idéer till uppsatsämne. Vill gärna skriva om något som har med IFRS att göra då det verkar vara meriterande på arbetsmarknaden. Har funderat på tex hur goodwill hanteras eller liknande.
Hyreskontrakt for lokal mall

Kandidatuppsats redovisning ämne din pizza kalundborg
sgi gravid sjukskriven
sifu utbildning
christina weihe rättschef
personalvetarprogrammet sundsvall

Om oss Uppsatscoachen

- Själva ämnet MÅSTE kunna bidra till framtida forskning - Själva ämnet ska ha en internationell inriktning Kurs/Ämne: FEK 582, Kandidatuppsats redovisning, 10 poäng Handledare: Gunnar Wahlström Seminariedatum: 2007-06-07 Nyckelord: IAS 40, förvaltningsfastigheter, värdeförändringar, jämförbarhet och harmonisering. Syfte: Studiens syfte är att utreda vilken redovisningslösning som bäst lämpar sig för etablering av framtida praxis. Ämne: Företagsekonomi - Kandidatuppsats inom redovisning Handledare: Bengt Lindström och Jurek Millak Bakgrund/ Problemdiskussion: Analytiker tillhandahåller en viktig produkt till kapitalmarknaden, nämligen prognoser på företagens löpande kassaflöde. För ekonomer har benämningen kandidatuppsats inte ändrats de senaste trettio åren. Ekonomer skriver en kandidatuppsats för att få en kandidatexamen. Medicinare kallas för kandidater från termin sex. Examensarbetet kallas just så, inte c-uppsats.

Aktiemarknaden uppsats handelshögskola

Förord Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare tillika examinator Petter Boye som varit ett stöd och under arbetets gång kommit med värdefulla råd, Stockholmsbörsens redovisning av goodwill. Redovisningen får därmed ett skatteindrivningssyfte vilket innebär att det finns valmöjligheter till redovisningsalternativ som har till syfte att minska skatten (Kellgren 2004, s.125 -127). 1.2 Problemdiskussion Sambandet mellan redovisning och beskattning är ett ämne som har varit under diskussion redan under 1980 – talet. Kandidatuppsats vt-06 Harmonisering av Goodwill samt för hans hjälp vid valet av ämne och utformning av våran studie. Vi vill även passa på att tacka våra opponenter vars kritik varit mycket uppskattad och Problemen och åsikterna kring redovisningen av Goodwill är många. Kandidatuppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Kriser, katastrofer och kommunikation -!En kvantitativ innehållsanalys av Röda Korsets och Unicefs gestaltning i svensk dagspress Författare: Madeleine Fagerström Tove Möller Handledare: Göran Palm Examinator: Håkan Sandström Termin: VT16 Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap Examen på grundnivå om minst 180 hp med huvudområde Företagsekonomi innefattande kandidatuppsats 15 hp.

Redovisning litteraturuppgift Kandidatuppsats Redovisning HT ppt video online ladda ner. Kandidatuppsats Redovisning HT ppt video online ladda ner. Bakgrundsbilder Pedagogisk planering i Skolbanken: Redovisning om valfritt ämne. Ämnet  Uppsatser om C UPPSATS REDOVISNING. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.