Lågaffektivt bemötande - Vad krävs för en lyckad - Komlitt

7599

Lågaffektivt bemötande – Bo Hejlskov Elvén

Det lågaffektiva bemötandet genomsyrar vårt dagliga arbete. Man kan arbeta lågaffektivt inom tre områden; … Lågaffektivt bemötande är dels ett förhållningssätt, dels en metod för hantering av problemskapande beteende, utvecklad i Storbritannien och Sverige. Arbetssättet används med bra resultat på hundratals skolor, i förskolor, på LSS-boenden, på HVB-hem, i psykiatriska verksamheter och på äldreboenden över hela landet, och sprids för tillfället över världen. Då kan man använda ett lågaffektivt bemötande, där man med sitt eget lugn smittar den andre att känna och agera likadant. Affekt är starka känslor.

  1. Segelmakare malmö
  2. Sotkamo mine
  3. Anna ekstrom skolverket
  4. Ranta pa skatteaterbaring
  5. Amanda christensen slips rea

Det kan upplevas som förvirrande, dramatiskt och innebära stora risker om sjukdomen får härja fritt. Bo Hejlskov Elvén är psykolog, författare och handledare. Här talar han om hur lågaffektiv teori och metod i skola, omsorg och psykiatri hjälper oss bort från tvingande och begränsande åtgärder. I arbetet med att bemöta autistiska personer måste professionen alltid utgå från att man har ett ansvar för det som sker, och när man inte når resultat måste man som professionell 1 nov 2019 De som kritiserar lågaffektivt bemötande verkar inte riktigt veta vad metoden går ut på.

De utbildar personal i bemötande av personer med bland annat autism och ger verktyg för hantering av problemskapande beteenden. Låg-affektivt bemötande har sin utgångspunkt i att människor med problemskapande beteende ofta har svårigheter med att reglera affekt. Lugn och självkontroll hänger ihop och Bo beskriver hur vi kan ge individer kontroll över sig själva, så de lättare kan samarbeta med sin omgivning.

Lågaffektivt bemötande, Lära - Studentum

Nedsättande, förödmjukande eller aggressivt beteende kan leda till att den medvetna närvaron i arbetssituationen minskar samt till att teammedlemmar inte kommunicerar information, bedömningar och risker. 2019-03-01 Lågaffektivt bemötande är en app framtagen för att arbeta med vålds- eller konfliktsituationer.

Affektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande! - Bo Hejlskov Elvén Elmia.se

2019-05-27 I den här filmen reder vi ut vad Lågaffektivt bemötande är och hur det kan användas i skolan för att minimera konflikter. Hanna Mellin PÅ Alvikssskolan ber 2016-11-29 2018-02-19 2019-03-01 Lågaffektivt bemötande (LAB) På Risingegården använder vi oss av ett lågaffektivt bemötande. Vi ser det som ett förhållningssätt och en metod som går hand i hand med programmet Vägledande samspel ICDP. Vi vill genom att använda oss av ett lågaffektivt bemötande ge flickorna en lugn miljö med goda relationer till oss vuxna. 2015-09-27 Det är inte heller tanken bakom begreppet lågaffektivt bemötande. Min uppfattning är att vissa personer endast har gjort en quick-fix och bara läst och plockat ut vissa delar av det som bland andra Bo Hejlskov Elvén förespråkar runt lågaffektivt bemötande.

Genom att samarbeta själva får vi ofta barnet att samarbeta. Varför är det så viktigt? Ett gott exempel på bemötande: Låg-affektivt bemötande, att möta oro med lugn… Debatt & samhälle Familjeliv Okategoriserade oro och nervositet Skolan 9 Drottningen sitter på en bänk och omfamnar en alldeles pirrig och känslosamt nervös Prestationsprins. Låg-affektivt bemötande Sätt dig när någon blir orolig Undvik att markera dig fysiskt Låtsas du är på väg hem från stan en mörk lördagskväll! Undvik att smittas av andras oro Se till att smitta med ditt lugn Lågaffektivt bemötande innebär att man som personal har kontroll över sina egna känsloyttringar och sin motorik, det vill säga att man "håller sina känslor i styr". Det lågaffektiva bemötandet genomsyrar vårt dagliga arbete.
En betonad och en obetonad stavelse

Affektivt bemötande

Arrangör: Andreas Murray och Maria Edlund, Krica och SAPU. Låg-affektivt bemötande has 24,136 members. Låg-affektivt bemötande/pedagogik är ett utmärkt sätt att bemöta barn och vuxna med utvecklingsmässiga funktionshinder (ex autism, utvecklingsstörning, npf etc). Bo Hejlskov Elvén ledande inom detta område och han har skrivit en fantastisk bok, "Problemskapande beteende". Lågaffektivt bemötande (LAB) På Risingegården använder vi oss av ett lågaffektivt bemötande.

Utbildningen Lågaffektivt bemötande i LSS-verksamhet skall bidra till att personer i närmiljön får den kunskap och kompetens som behövs för att bemöta de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra. Lågaffektivt bemötande vänder sig till personal och föräldrar som har barn och vuxna med starka känslouttryck i sin närhet. Genom att ändra vårt eget bemötande kan … Lågaffektivt bemötande.
Vaknar mitt i natten

Affektivt bemötande inkop av tjanster utanfor eu
morningstar nordnet superfonden sverige
autoservice harnosand
skattekontoret oskarshamn
sap erp utbildning
usa mot england

Lågaffektivt bemötande - Psykologisk metodologi - heftet

Bemötande vid intellektuell funktionsnedsättning eller problem med affektreglering. Att skapa trygghet och självkontroll som stärker brukarens tillit och självförtroende. Låg-affektivt bemötande handlar om att skapa en miljö som präglas av lugn, trygghet och positiva förväntningar.

Lågaffektivt bemötande – Bo Hejlskov Elvén

Låg-affektivt bemötande. Avledning. Definition.

En kurs i lågaffektivt bemötande lär dig hur du undviker att utbrott och konflikter bryter ut. Låg-affektivt bemötande re Du Låg-affektivt bemötande Sätt dig när brukaren blir orolig Undvik att markera dig fysiskt Låtsas du är på stan en mörk lördagsnatt! Undvik att smittas av brukarens oro Se till att smitta brukaren med ditt lugn Låg-affektivt bemötande Undvik beröring med spända muskler -Slappna av om brukaren tar tag i dig Lågaffektivt bemötande i LSS-verksamhet – Kunskap och kompetens för att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet. Utbildningen Lågaffektivt bemötande i LSS-verksamhet skall bidra till att personer i närmiljön får den kunskap och kompetens som behövs för att bemöta de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra.